Pelaajat erittäin tyytyväisiä valmennukseen ja harjoitteluun
Julkaistu: 04.11.2021 22.18

Pelaajat erittäin tyytyväisiä valmennukseen ja harjoitteluun

VPS Juniorit teettää seuran pelaajille, valmentajille ja joukkueiden taustahenkilöille kahdesti vuodessa kyselyn, jonka tarkoituksena on seurata tärkeimpien sidosryhmien tyytyväisyyttä toimintaan. Lokakuussa teetetyllä kyselyllä haluttiin nähdä, miten perheissä ja joukkueissa ollaan koettu kesäkauden harjoitus- ja pelitoiminta. Seuran teettämiin kyselyihin vastataan nimettömästi.

Pelaajakyselyn tulokset olivat kiitettäviä, sillä kolmestatoista mitatusta osa-alueesta, peräti yksitoista kohtaa sai keskiarvoksi yli neljä (arvosanat 1-5 välillä). Ainoastaan kohdat "valmentajat keskustelevat kanssani säännöllisesti" ja "saan yksilöllistä palautetta" jäivät hieman alle kiitettävän (ka. 3,8 ja 3,9).

Pelaajakyselyn vastausten keskiarvot:

 1. Valmentajien kanssa on helppo tulla toimeen Keskiarvo 4,6
 2. Valmentajat on ystävällisiä Keskiarvo 4,6
 3. Valmentajat rohkaisevat minua kokeilemaan vaikeitakin asioita Keskiarvo 4,3
 4. Valmentajat kannustavat minua itsenäiseen harjoitteluun Keskiarvo 4,1
 5. Koen, että minulle annetaan vastuuta harrastuksessani Keskiarvo 4,2
 6. Valmentajat rohkaisevat pelaajia ilmaisemaan mielipiteensä Keskiarvo 4,0
 7. Uskallan keskustella näkemyksistä valmentajien kanssa Keskiarvo 4,0
 8. Valmentajat keskustelevat kanssani säännöllisesti Keskiarvo 3,8
 9. Saan yksilöllistä palautetta suorituksistani Keskiarvo 3,9
 10. Valmentajat kertovat, miksi harjoittelemme tiettyä asiaa Keskiarvo 4,3
 11. Valmentajat antavat paljon helposti ymmärrettäviä ohjeita Keskiarvo 4,1
 12. Harjoitukset ovat tarpeeksi haastavia Keskiarvo 4,3
 13. Harjoitukset ovat tarpeeksi monipuolisia Keskiarvo 4,3Joukkueiden valmentajille ja toimihenkilöille teetettiin myös kysely, jolla mitattiin muun muassa seuran strategiaan pohjautuvia asioita

Tässäkin kyselyssä annettiin arvosanoja 1-5 välillä.

 1. Minkä arvosanan annat VPS-perheen yhteisöllisyydestä kesäkaudella 2021? Keskiarvo 3,7
 2. Minkä arvosanan annat VPS Junioreiden toiminnasta yleisesti kesäkaudella 2021? Keskiarvo 3,8
 3. Minkä arvosanan annat seuran sisäisestä viestinnästä kesäkaudella 2021? Keskiarvo 3,5
 4. Minkä arvosanan annat seuran toimistolle yhteistyöstä joukkueiden toimihenkilöiden kanssa? Keskiarvo 3,6
 5. Minkä arvosanan annat seuran urheilujohtamiselle? Keskiarvo 3,9
 6. Minkä arvosanan annat seuran hallitukselle kesäkaudesta 2021? Keskiarvo 3,5

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!