VPS:n toiminta tuo yhteiskunnalle vuosittain 6,3 miljoonan euron hyödyn
Julkaistu: 30.03.2021 13.37

VPS:n toiminta tuo yhteiskunnalle vuosittain 6,3 miljoonan euron hyödyn

VPS on mukana UEFA GROW -hankkeessa, jossa selvitettiin seuran toiminnallaan yhteiskunnalle tuomat hyödyt. Lue raportti UEFA SROI.pdf

UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma, joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. Osana ohjelmaa käytetään UEFA SROI -mallinnusta (Social Return on Investment), jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. Mallinnuksen tietolähteinä on käytetty mm. Maailman terveysjärjestön WHO:n ja OECD:n tutkimuksia ja tilastoja. Suomalaisina tietolähteinä on käytetty Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (KIHU), Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Valtion Liikuntaneuvoston (VLN), Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES), Suomen Diabetesliiton, Suomen syöpärekisterin, Suomen Mielenterveysseuran, Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen ja Tilastokeskuksen tutkimuksia ja tilastoja.

VPS:n yhteiskunnalle tuottama kokonaishyöty on UEFA SROI-mallin mukaisesti 6,3 M€ vuodessa

Summaan sisältyy 2,53 M€ suoria taloudellisia vaikutuksia, 1,42 M€ yhteiskunnallisia hyötyjä sekä 2,36 M€ jalkapalloharrastuksen tuomia terveydenhuollon säästöjä.

- Jokainen seuran lähellä toimiva näkee miten monialaista työtä teemme yhteisössä, mutta meidän pitää pystyä myös osoittamaan laajemmalle yleisölle ja konkreettisesti mitä yhteiskunnallista arvoa tuomme toiminnallamme. UEFA SROI-mallinnuksen tulosten myötä pystymme muun muassa tuomaan uusia näkökulmia muuten kovin yksipuoliseen liikuntapaikkakeskusteluun, jota kaupungissa on viime vuosina varsinkin jalkapallon osalta käyty, VPS Junioreiden toiminnanjohtaja Joni Keturi toteaa.

VPS:n vaikuttavuus perustuu suurelta osin VPS Junioreiden toiminnan laaja-alaisuuteen. VPS Juniorit liikuttaa viikkotasolla lähes 1000 lasta sekä nuorta ja toimintaan on kiinnittynyt lähes 150 vapaaehtoista. Jalkapallotoiminnan lisäksi VPS Junioreiden muut toiminnot, kuten esimerkiksi seuran lähes 300 lapselle tuottama iltapäivätoiminta, luovat merkittävää yhteiskunnallista hyötyä. VPS järjestää jalkapallotoimintaa myös kehitysvammaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, sekä maahanmuuttajille.

- On todella hienoa ja tärkeää, että Vaasan Palloseura täällä Pohjanmaalla näyttää esimerkkiä siitä, kuinka jalkapallon yhteiskunnalle tuottamaa kokonaishyötyä voidaan UEFA:n mallin mukaisesti mitata. Vepsu tekee erittäin merkityksellistä ja arvokasta työtä ihmisten hyvinvoinnin eteen. Suorien taloudellisten vaikutusten ja yleisten yhteiskunnallisten hyötyjen lisäksi kyse on seudun näkökulmasta äärimmäisen tärkeistä terveydenhuollon säästöistä! Erityismaininnan ansaitsee ehdottomasti myös VPS:n järjestämä jalkapallotoiminta kehitysvammaisille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä maahanmuuttajille, kertoo Joakim Strand, kansanedustaja ja Vaasan kaupunginhalituksen puheenjohtaja, sekä Suomen Palloliiton hallituksen jäsen.

VPS Juniorit ja VPS Oy työllistävät yhteensä noin 60 henkilöä. Tähän mallinnukseen ei ole laskettu VPS:n edustusjoukkueen toiminnan tuomia yhteiskunnallisia hyötyjä. Kevään aikana myös muiden vaasalaisten jalkapalloseurojen mallinnusten myötä pystytään todentamaan lajin todellinen arvo kaupungille.

VPS:n sijoitetun pääoman sosiaalinen tuotto

UEFA SROI -mallilla laskettu seuran toiminnan vuosittainen yhteiskunnallinen arvo