Jalkapallo kotouttaa: VPS Juniorit on panostanut jalkapallo- ja futsalkerhojen järjestämiseen
VPS-JunioritJulkaistu: 11.12.2020 19.09

Jalkapallo kotouttaa: VPS Juniorit on panostanut jalkapallo- ja futsalkerhojen järjestämiseen

Kotoutumisen edistäminen seuratoiminnassa -hankkeen (KES) tavoitteena oli edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistaa heitä seuratoimintaan entistä vahvemmin. Tässä juttusarjassa kerrotaan viikoittain yhden seuran hankkeesta, sen tavoitteista, onnistumisista ja haasteista. Lue alta Vaasan Palloseuran kotouttamistyöstä.

Vaasan Palloseuralla on pitkä historia yhteistyöstä Vaasan vastaanottokeskuksen ja Vaasan kaupungin kotouttamispalveluiden kanssa, joten seuralle oli luontevaa lähteä mukaan kotouttamisen edistämishankkeeseen. Vaasan alueella on runsaasti monikulttuurisia perheitä, ja arviolta noin kymmenen prosenttia VPS Junioreiden pelaajista on maahanmuuttajataustaisia. Monikulttuurisuus näkyy myös seuran edustusjoukkueessa, jossa pelaa useita maahanmuuttajaperheistä tulevia VPS-kasvatteja.

Seura teki hankkeessa tiiviisti yhteistyötä Vaasan kaupungin kanssa. VPS ja kaupunki keskustelivat yhteistyössä siitä, millaiselle toiminnalle on tarvetta ja mille ryhmille toiminta suunnataan. Lopulta VPS päätti järjestää matalan kynnyksen jalkapallo- ja futsalkerhoja, joihin seura järjesti ohjaajat. Osaan kerhoista tarjottiin myös tilat.

Kaupunki ohjasi matalan kynnyksen jalkapallo- ja futsalkerhoihin maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka kaipasivat harrastusta. Kerhojen maksuttomuuden toivottiin tuovan myös kantaväestöä mukaan toimintaan. Toiveena oli, että maahanmuuttajat tutustuisivat kantaväestöön paremmin kerhotoiminnan kautta ja pääsisivät integroitumaan paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan jalkapallon avulla.

Kerhojen ei korostettu olevan maahanmuuttajille, vaan niistä puhuttiin pelkästään jalkapallo- ja futsalkerhoina. Kerhoihin osallistui lapsia, nuoria sekä aikuisia. Osa kerhoista suunnattiin pelkästään tytöille.

Vaikka kantaväestöä ei saatu mukaan toimintaan halutulla tavalla, hanke lisäsi silti vuorovaikutusta kantaväestön ja maahanmuuttajien välillä. Kerhojen ohjaajat kuuluivat kantaväestöön ja toiminta oli suomenkielistä. Toiminta paransi maahanmuuttajien hyvinvointia tarjoamalla heille harrastuksen ja vahvisti ohjaajien monikulttuurista osaamista. Kerhoihin osallistuneet saivat myös jonkinlaisen kuvan siitä millaista jalkapallon harrastaminen Suomessa voisi olla.

Toiminnan ehkä onnistunein yksittäinen osa oli tytöille ja nuorille naisille suunnattu jalkapallokerho. Kerhon ohjaaja ja kaikki osallistujat olivat naisia, joten kerho loi turvallisen ympäristön jalkapallon harrastamiseen erilaisista kulttuureista tuleville tytöille. Kerho oli merkityksellinen ja tärkeä siihen osallistuneille maahanmuuttajatytöille, joille jalkapallon ohjattu harrastamisen hyvissä olosuhteissa oli uusi kokemus.

Vaasan Palloseura tulee jatkamaan työtään kotouttamisen edistämiseksi. Seura on omalta osaltaan halukas ja valmis järjestämään vastaavia kerhoja myös tulevaisuudessa. Jatkossa Vaasan Palloseurassa tullaan kiinnittämään huomiota erilaisiin tapoihin, joilla kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta saadaan lisättyä.

*VPS:n matalan kynnyksen jalkapallo- ja futsalkerhot ovat yhä käynnissä

Kotoutumisen edistäminen seuratoiminnassa -loppuraportti >>