VPS Junioreille hyvää palautetta etäharjoittelun järjestämisestä
Julkaistu: 20.05.2020 00.00

VPS Junioreille hyvää palautetta etäharjoittelun järjestämisestä

Kysyimme kodeilta, miten onnistuimme auttamaan pelaajia pitämään yllä urheilullista elämäntapaa joukkueharjoittelun tauon aikana.

Vastauksista käy ilmi, että peräti 78%:n mielestä etäharjoittelu oli hyvin, tai erinomaisesti järjestetty. Lähes yhtä tyytyväisiä kodeissa oltiin valmentajan aktiivisuuteen pelaajien suuntaan, kun 76% oli sitä mieltä että yhteydenottoja oli tarpeeksi usein. Vastausten perusteella onnistuimme hyvin kaikille haastavan poikkeusajan harjoittelun järjestämisessä, mistä kiitos valmennuksemme lisäksi myös koteihin ja pelaajille!

Valmentajien etävalmennuksen suunnittelupalaverissa yhtenä aiheena oli korona-ajan kääntäminen positiiviseksi ja erityisesti se nähtiin mahdollisuutena opettaa lapsia itsenäiseen harjoitteluun, mikä on jalkapalloilijana kehittymisenä ensiarvoisen tärkeää. Niinpä oli hienoa huomata, että peräti 66% uskoi pelaajan jatkavan omatoimiharjoittelua myös poikkeusajan jälkeen joukkueharjoittelun ohessa. 24% ei osannut sanoa miten omatoimiharjoittelu jatkuu ja ainoastaan 10% uskoi, että pelaaja ei tule jatkamaan omatoimista harjoittelua joukkuetoiminnan alettua.

Alla monivalintakysymykset ja vastaukset prosentteina.

Miten onnistuimme etävalmennuksen järjestämisessä?

  • Erinomaisesti 26%
  • Hyvin 52%
  • Tyydyttävästi 18%
  • Heikosti 4%

Oliko valmentaja tarpeeksi usein yhteydessä pelaajaan/joukkueeseen?

  • Kyllä 76%
  • Ei 24%

Uskotteko pelaajan jatkavan omatoimiharjoittelua jatkossa joukkueharjoittelun lisänä?

  • Kyllä 66%
  • Ei 10%
  • En osaa sanoa 24%


VPS Juniorit kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!