11
MAA
15.30
VPS B-Pojat, P17 SM-karsinta

KPV - VPS J   2 - 2

Kokkola, Kippari Hall