Joukkue

Amini Amir Reza
Aspfors Lassi
Baryshev Damian
Tarkkanen Lauri
Forsen Eemil
Franssila Valtteri
Hasani Mahan
Hietanen Matti
Isoniemi Eeli
Kalmu Miska
Karhunen Matias
Kivimäki Nooa
Koivisto Linus
Koivuniemi Konsta
Noka Oliver
Norrgård Leevi
Saarinen Elmeri
Saliko Benjamin
Söderholm Anton
Tervo Kevin
Viljanmaa Iivari

Toimihenkilöt