Joukkue

Ahmadi Sanjar
Almén Antonio
Heikkilä Lauri
Hudd Roni
Kuek Akon
Lakso Jani
Leppikorpi Teemu
Luoma Juha
Mäntymäki Vallu
Nuorela Luka
Patteri Ville
Rekola Tony
Roth Luca
Rukundo Fabrice
Ylinen Jimi
Zibilamene Mike
Kaura-aho Aapo
Laari Lenni
5
Wulff Willy
8
Westersten Vincent
9
Harri Elias
10
Wingren Weeti
12
Järvinen Samu
14
Taijala Petteri
16
Friberg Felix
20
Pimentel Lucas
21
Häggback Lucas
23
Prosi Joona
26
Granholm Viktor
27
Alikoski Jere AL
30
Ekman Melvin
32
Jabbi Sainey
33
Lähdemäki Arttu
36
Mylläri Eevertti
41
Yliluoma Elmeri
42
Suvanto Jere
43
Sharma Aadit
45
Sillanpää Gabriel
50
Damir Raymon
55
Torkko Kaapo
57
Nurmikoski Veeti
63
Olad Abu
72
Louke Vertti
77
Ketola Lauri
88
Jungar Helmer
90
Taivassalo Veeti
91
Harju Samu
92
Hjort Marcus
99
Luikku Roni

Toimihenkilöt