Joukkue

Almén Antonio
Assila Veli-Pekka
Heikkilä Lauri
Hudd Roni
Kankaanpää Sami
Kuek Akon
Laari Lenni
Lakso Jani
Latvala Santeri
Leppikorpi Teemu
Mantila Samuel
Murto-Koivisto Iiro
Murtonen Ville
Mäntymäki Vallu
Patteri Ville
Pomba Lucas
Rekola Tony
Roth Luca
Rukundo Fabrice
Sharma August
Ylinen Jimi
Zibilamene Mike
Ala-Aho Jere A-A
5
Wulff Willy
8
Westersten Vincent
9
Harri Elias
10
Wingren Weeti
12
Järvinen Samu
14
Taijala Petteri
16
Friberg Felix
20
Pimentel Lucas
21
Häggback Lucas
23
Prosi Joona
26
Granholm Viktor
27
Alikoski Jere AL
30
Ekman Melvin
32
Jabbi Sainey
33
Lähdemäki Arttu
36
Mylläri Eevertti
41
Yliluoma Elmeri
42
Suvanto Jere S
43
Sharma Aadit
45
Sillanpää Gabriel
50
Damir Raymon
55
Torkko Kaapo
57
Nurmikoski Veeti
63
Olad Abu
72
Louke Vertti
77
Ketola Lauri
88
Jungar Helmer
90
Taivassalo Veeti
91
Harju Samu
92
Hjort Marcus
99
Luikku Roni

Toimihenkilöt