Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Hudd Casimir
Kelmendi Kenan
Murtonen Ville
Tetrica Shpat
Hersi Hamza
Hoxha Ardian
Huhta-Halkola Niilo
Jaskari Juho
Kaivonen Rasmus
Karppinen Jussi
Katainen Veeti
Keturi Jonne
Kimani Antony
Kurki Toni
Leino Joonas
Lombo Males
Nurmikoski Veeti
Ojala Markku
Omerovic Amel
Pirhonen Marko
Rekola Tony
Roukala Jesse
Sharma Aadit
Sorvari Joona
Suvanto Jere
Taijala Petteri
Uusipaikka Joni

Toimihenkilöt

Vaasan Palloseuran Juniorit ry, Ruutikellarintie 6, 65100 VAASA. info@vpsjuniorit.fi 

Y-tunnus 1652597-9. 

Iban FI51 5670 0820 2089 55

Vastuullisuus Periksiantamattomuus Seura❤