Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Bäck Peetu
Filin David
Hast Rudolf
Keto Joel
Koskela Väinö
Lavanto Rasmus
Mohamed Ali Mascuud
Mohammed Bassel
Mohammed Anas
Muntazir Fayaaz
Myntti Leo
Newcomb Luka
Pajula Oliver
Pihlajaniemi Valtteri
Pukkinen Ville
Ranne Konsta
Ropponen Hugo
Rybalko Samuel
Suoniemi Ville
Thölix Aleksi
Almark Viksten Mikael
Honkala Hugo
Karppinen Aatos
Kimani Oscar
Kinnunen Axel
Koukkula Aaro
Kuivila Thomas
Kujala Osvaldo
Lamminen Eetu
Lehtonen Roope
Litmanen Väinö
Moisio Oliver
Oikari Tiitus
Ollila Valtteri
Palola Konsta
Petlenko Nazarii
Rintala Luukas
Sandell Amos
Snickars Oliver
Sundqvist Ted
Yli-Mutka Markus
Yli-Renko Niilo

Toimihenkilöt

Vaasan Palloseuran Juniorit ry, Ruutikellarintie 6, 65100 VAASA. info@vpsjuniorit.fi Y-tunnus 1652597-9. Iban FI51 5670 0820 2089 55

Vastuullisuus Periksiantamattomuus Seura❤