Julkaistu: 20.04.2023 10.51

​JOPOX ohjeet | JOPOX instructions


Kirjautuminen sisään

Jopoxiin pääsee kirjautumaan henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla ylävalikon alapuolelta.
Kutsut Jopoxiin on lähetetty sähköpostilla. Ota tarvittaessa yhteyttä joukkueenjohtajaan, jos sinulla ei ole tunnuksia tai ne ovat kadonneet.

Logging in

You can log in to Jopox with your personal ID and password from below the top menu.

Invitations to Jopox will be sent by email. If necessary, contact to the team leader if you have not received them or you have lost them.


Ilmoittautuminen tapahtumiin

Pukukoppi aukeaa suoraan joukkueen tapahtumiin. Ilmoittautuminen tapahtuu klikkaamalla IN (tai jos pelaaja ei pääse paikalle, OUT). Perusnäkymässä näkyy mm. tapahtuman luonne, aika, paikka, ilmoittautuneiden määrä ja mahdollinen lisäinfo sekä tapahtumaan liittyvien viestien määrä. Tapahtuman otsikkoa klikkaamalla saa tarkemmat tiedot osallistujista.

Registration for events

The dressing room "Pukukoppi" opens directly to team events. Registration takes place by clicking IN (or if the player cannot attend, OUT). The basic view shows e.g. the nature of the event, time, place, number of registrants and possible additional information, as well as the number of messages related to the event. By clicking on the title of the event, you can get more detailed information about the participants.


Omien tietojen tarkastelu ja päivittäminen

Omia tietoja pääsee tarkastelemaan sekä Pukukopista klikkaamalla omaa nimeä henkilöikkunassa, että heti kirjautumisen jälkeen samasta valikosta, mistä siirrytään Pukukoppiin. Omien tietojen kautta pystyy määrittelemään yhteystiedot (puhelin, sähköposti, katuosoite), pelaajan nimen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Salasanan vaihto onnistuu myös suoraan valikon kautta.

Viewing and updating your own information

You can view your information both from the Pukukoppi by clicking on your name or immediately after logging in from the same menu from where you go to the Pukukoppi. Through your own information "omat tiedot", you can define contact information (phone, email, street address), player name, username and password. You can also change the password directly via the menu.


Vaasan Palloseuran Juniorit ry, Ruutikellarintie 6, 65100 VAASA. info@vpsjuniorit.fi 

Y-tunnus 1652597-9. 

Iban FI51 5670 0820 2089 55

Vastuullisuus Periksiantamattomuus Seura❤