Viimeisimmät ottelut

Ei otteluita

Tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat

Joukkue

Hahto Oliver Eetu Mikael
Hudd Casimir
Katainen Veeti
Kelmendi Kenan
Laari Lenni
Murtonen Ville
Peltonen Niko
Tetrica Shpat
Arpiainen Mikko
Hersi Hamza
Hoxha Ardian
Huhta-Halkola Niilo
Jaskari Juho
Kaivonen Rasmus
Karppinen Jussi
Keturi Jonne
Kimani Antony
Kurki Toni
Lakkala Perttu
Leppänen Väinö
Lombo Males
Ojala Markku
Omerovic Amel
Pirhonen Marko
Potka Rasmus
Rekola Tony
Sorvari Joona
Uusipaikka Joni

Toimihenkilöt

Vaasan Palloseuran Juniorit ry, Ruutikellarintie 6, 65100 VAASA. info@vpsjuniorit.fi 

Y-tunnus 1652597-9. 

Iban FI51 5670 0820 2089 55

Vastuullisuus Periksiantamattomuus Seura❤